Politika brisanja podataka | briga.ba

Politika brisanja podataka za Briga.ba

1. Uvod

Ova politika brisanja podataka opisuje kako Briga.ba prikuplja, koristi, i briše podatke korisnika, u skladu s EU standardima zaštite podataka.

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj politici, možete nas kontaktirati putem e-maila.

2. Podaci koje prikupljamo:

Prikupljamo sljedeće podatke od korisnika:

  • Ime i prezime
  • Email adresu
  • Broj telefona
  • Fotografiju
  • Grad
  • Informacije o vašoj edukaciji
  • Informacije koje sami navedete u opisu svojih usluga

3. Način prikupljanja podataka

Podaci se prikupljaju putem formulara na našoj web stranici.

4. Svrha prikupljanja podataka

Podaci se prikupljaju kako bi korisnici mogli kreirati validne radne profile i oglase za posao na našoj aplikaciji.

5. Zadržavanje podataka

Podaci se zadržavaju dok korisnik ne obriše profil. Nakon brisanja profila, svi podaci se odmah brišu.

6. Proces brisanja podataka

Korisnici mogu obrisati svoj profil putem dugmeta na profilu. Korisnik mora potvrditi brisanje profila, nakon čega se svi podaci odmah brišu.

7. Autentifikacija korisnika

Samo logirani korisnici mogu obrisati vlastiti profil. Prilikom brisanja profila, provjerava se da li je email adresa logiranog korisnika ista kao email adresa korisnika koji želi obrisati profil.

8. Vrijeme brisanja podataka

Brisanje profila se dešava odmah nakon potvrde korisnika.

9. Prava korisnika

Korisnici imaju pravo na brisanje svih informacija sa svog profila. Brisanjem profila, svi podaci povezani s korisničkim profilom se automatski brišu.

10. URL za brisanje podataka:

Za brisanje podataka, korisnici mogu posjetiti https://briga.ba/moj-racun#account-deletion i pratiti upute za brisanje profila.

11. Valjanost

Ova politika brisanja podataka važeći su od 26.4.2024.

Napomena

U skladu s GDPR-om, korisnici imaju pravo na pristup, ispravku, i brisanje svojih podataka. Za dodatne informacije, korisnici nas mogu kontaktirati putem emaila ili telefona.