Uslovi korištenja | briga.ba

Uslovi korištenja za Briga.ba

1. Opis usluga

Briga.ba je online platforma koja omogućava korisnicima da se registriraju, kreiraju radne profile i objavljuju oglase za poslove unutar četiri kategorije: briga o djeci, briga o starijim osobama, briga o ljubimcima, i briga o kućanstvu. Korisnici mogu aplicirati na oglase, prihvatati aplikante, i ostavljati recenzije o uslugama.

2. Uslovi registracije

Registracijom na Briga.ba, korisnici potvrđuju da su pročitali i prihvatili našu politiku privatnosti i ove uslove korištenja. Da bi objavili oglas ili kreirali radni profil, korisnici moraju imati najmanje 18 godina. Korisnici su odgovorni za tačnost informacija koje pružaju prilikom registracije i objave oglasa.

3. Ponašanje korisnika

Očekuje se da korisnici objavljuju primjeren sadržaj u svojim oglasima, radnim profilima i recenzijama. Neprikladan sadržaj, uključujući uvredljive ili obmanjujuće informacije, strogo je zabranjen i može rezultirati blokiranjem ili brisanjem korisničkog računa.

4. Intelektualno vlasništvo

Sve informacije objavljene na platformi od strane korisnika su vlasništvo korisnika koji ih je objavio. Briga.ba zadržava pravo da ukloni bilo koji sadržaj koji krši ove uslove korištenja ili je na drugi način neprimjeren.

5. Ograničenje odgovornosti

Briga.ba ne vrši provjere pozadine korisnika i stoga ne garantuje tačnost informacija koje korisnici objave na platformi. Svi angažmani nakon uspostavljanja kontakta između korisnika dogovaraju se i realizuju van platforme, i Briga.ba nije odgovoran za ishode takvih angažmana.

6. Promjene uslova

Briga.ba zadržava pravo da u bilo koje vreme izmjeni ove uslove korištenja. O svim promjenama korisnici će biti obavješteni, i nastavkom korištenja platforme, korisnici prihvataju izmenjene uslove.

7. Rješavanje sporova

Za sve sporove koji proizađu u vezi sa korištenjem Briga.ba nadležan je sud u lokalitetu gdje se nalaze korisnici koji su stupili u kontakt.

8. Kontakt informacije

Za sva pitanja vezana za uslove korištenja, korisnici mogu kontaktirati Briga.ba na support@briga.ba.

9. Valjanost

Ovi uslovi korištenja važeći su od 26.4.2024.